Ako na výmenu motocyklovej reťaze

Výmena reťaze

Výber reťaze:

Podľa manuálu najskôr vyberte správny typ reťaze pre Váš motocykel. Nikdy nemeňte reťaz, ktorá sa nezhoduje s originálnou v rozmeroch alebo oblasti použitia. 

Kontrola a výmena koliesok a roziet:

Pravidelne kontrolujte opotrebenie vývodového kolieska a rozety, profil zubov aj ich hrúbku. Ak vykazujú známky opotrebenia, poškodenia, nehovoriac o chýbajúcich (zlomených) zuboch je potrebné ich bezodkladne vymeniť.

 

Upozornenie!

Ak je nová reťaz nasadená na opotrebované (poškodené) kolieska, dôjde aj k jej rýchlejšiemu opotrebeniu. Preto ak chceme aby nám reťaz vydržala čo najdlhšie, je potrebné vymeniť koliesko aj rozetu. Tak sa dosiahne správna súčinnosť celého prevodového systému.

udrzba_motocyklovej_retaze_5

Koliesko aj rozeta musia byť zvolené správne podľa rozmerov originálnych dielov, pri silnejších kubatúrach sa odporúča zvážiť voľbu roziet s indukčne vytvrdenými zubmi, ktoré majú lepšiu odolnosť voči opotrebeniu.  

Po namontovaní kolieska a rozety skontrolujte aby sa pri pretočení nekývali a správne lícovali – na to postačí predmet s rovnou hranou dostatočne dlhý (min. 1m ), najskôr ho oprite o rozetu čo najbližšie stredu a skontrolujte polohu predného kolieska . Ak nelícuje ( resp. sa od roviny odchyľuje o viac ako povolený 1mm) korekčnými skrutkami ho napravte do správnej polohy. 

 

KONTROLA REŤAZE

Reťaz by mala byť pravidelne kontrolovaná, či nie je príliš opotrebovaná, či nechýbajú alebo nie sú poškodené O-krúžky, príp. ďalšie komponenty (zvlášť spojovací článok).

Opotrebovanie reťaze najjednoduchšie skontrolujeme jej premeraním, t.j. či nie je príliš natiahnutá.

Reťaz musí byť v prvom rade čistá a namazaná až potom môžeme pristúpiť k samotnému premeraniu:

1.) Reťaz zaťažíme. Ak je reťaz na motocykli, stačí napnúť hornú časť reťaze zaradením nižšej rýchlosti a pretočením zadného kolesa. Ak je reťaz zmontovaná, umiestnime ju na rovnú podložku (stôl), zaistíme ju na jednom konci a na druhom  zaťažíme závažím cca. 20 kg.

2.) Pomocou posuvného meradla (šublery) zmeriame dĺžku stanoveného počtu článkov N (medzi stredmi prvého a posledného článku v rade) a porovnáme nameranú hodnotu s údajmi o maximálnej povolonej dĺžke meraného počtu článkov v nasl. tabuľke: 

udrzba_motocyklovej_retaze_6

Ak je nameraná veľkosť väčšia ako prípustná tolerancia, reťaz je potrebné vymeniť !

 

NAPÍNANIE REŤAZE

Správne napnutie reťaze je veľmi dôležité pre bezpečnosť, účinnosť a životnosť celého prevodového systému. 

 

Prepnutie reťaze.

Prepnutá reťaz má za následok preťaženie, prehrievanie, zvýšenú spotrebu maziva a reťaz sa tak opotrebúva oveľa rýchlejšie.

Ak sa navyše s motocyklom jazdí v teréne, po lesných cestách, kde reťaz musí absorbovať silné nárazy kyvnej vidlice, môže prepnutie reťaze viesť k predčasnému zničeniu reťaze a poškodeniu ostatných častí motocykla.

 

Voľná reťaz.

Príliš voľná reťaz trpí tvrdými nárazmi, hlavne pri akcelerácii. To má za následok vyššiu záťaž prenášanú na reťaz, preskakovanie  reťaze na ozubených kolieskach, v konečnom dôsledku môže príliš voľná reťaz viesť k poškodeniu motocykla alebo zraneniu jazdca.

Upozornenie !

Kontrola napnutia reťaze sa musí robiť nasledovne: 

Cesta:  po prejdení prvých 100 km

Offroad:  po každej jazde. 

 

Postup napínania: 

1.) S napínaním reťaze začíname pri maximálnom napnutí reťaze, keď sú koliesko a rozeta od seba v maximálnej vzdialenosti. Aby sme ich dostali do takejto polohy, je potrebné zaťažiť zadné koleso (napr. tak, že si na motocykel niekto sadne) pokiaľ nie je predné koliesko, čap kyvnej vidlice a rozeta v jednej rovine (obr.A). Kyvná vidlica by mala byť rovnobežne so zemou (rovinou podložky)

2.)  Po preštudovaní manuálu výrobcu kvôli špecifikáciam vášho motocykla postupujte nasledovne: povoľte napínacie skrutky tak, aby dolná časť reťaze mala vôľu cca.1 – 1,5 cm (skúšané v strede), pričom horná časť reťaze musí byť napnutá. Pre motocykle používané hlavne v teréne je odporúčaná vôľa 1,5 –  2 cm. (obr.B) 

3.)  Zafixujte zadné koleso. 

4.) Skontrolujte ešte raz vôľu reťaze a pokračujte v doťahovaní skrutiek napínacieho systému.

udrzba_motocyklovej_retaze_7  

Upozornenie!

Od rôznych výrobcov sú k dispozícii rôzne inštrukcie na napínanie reťaze, tie sú však aplikovateľné väčšinou len v prípade originálneho stavu motocykla. V prípade akýchkoľvek zmien vykonaných na motocykli (ozubení koliesok, tlmičov, pneumatík) majú tieto za následok zmenu parametrov v napínacom systéme, preto v takom prípade odporúčame dodržiavať vyššie uvedený návod.

 

Nesprávny chod reťazového pohonu a jeho možné príčiny.

Hlučný chod

- nesprávne napnutá reťaz ( veľa alebo málo)

- nedostatočné namazanie

- koliesko a rozeta nelícujú

- nesprávna veľkosť reťaze vzhľadom na koliesko (rozetu) – napr. 530 a 532

- reťaz naráža na inú časť motocykla

- opotrebované koliesko (rozeta)

- opotrebovaná reťaz

- opotrebovanie, poškodenie alebo zlé lícovanie ostatných prvkov pohonného systému (vodiacich prvkov, napínakov, čapu kyvnej vidlice)

 

Reťaz vibruje

- slabo napnutá reťaz, príliš veľká vôľa  

- koliesko a rozeta nelícuju

- nerovnaké opotrebovanie koliesok a reťaze

 

Reťaz zoskakuje z koliesok

- reťaz je opotrebovaná, príliš natiahnutá

- kolieska sú príliš opotrebované

- slabo napnutá reťaz, príliš veľká vôľa  

- koliesko a rozeta nelícuju

- vodiace prvky a napínaky nelícujú

- ohnuté, poškodené kolieska alebo ich nesprávna veľkosť.

- nečistota, cudzorodý materiál medzi reťazou a kolieskami 

 

Opotrebovanie vnútornej strany reťaze, opotrebovanie kolieska z jednej strany a rozety z opačnej- koliesko a rozeta nelícuju

-články reťaze sa v spojoch hýbu ťažko, resp. sa zasekávajú

- reťaz je príliš natiahnutá

- nedostatočne namazaná reťaz

- koliesko a rozeta nelícujú

- korózia reťaze

- nesprávna voľba reťaze (príliš slabá pre danú kubatúru)

- poškodenie alebo strata O-krúžkov

- nesprávna montáž reťazovej spojky

- nečistota, cudzorodý materiál v spojoch

 

Poškodenie článkov reťaze, valčekov a púzdier

- koliesko a rozeta sú príliš opotrebované

- príliš opotrebovaná (natiahnutá) reťaz

- nedostatočne namazaná reťaz

- nesprávne natiahnutá reťaz

- koliesko a rozeta nelícujú

- nesprávna poloha napínačov, vodiacich prvkov

- nesúlad medzi typom reťaze a kolieskami (napr. 530 a 532)

- predné koliesko má menej ako 15 zubov

- nečistota, cudzorodý materiál medzi reťazou a kolieskami

Mohlo by Vás zaujímať: Údržba motocyklovej reťaze